ASA 853

ASA 853, liikennevastaanotin, s/n: 1502/45

Allaoleva teksti kuvaa radiota, joka on valmistettu vuonna 1942. Kuvan vastaanotin on vuodelta 1945. Laite muistuttaa täysin VRLKA(AB)- mallia, mikä oli verkkokäyttöinen jo tehtaalta lähtien. Laitteet, jotka olivat siviilikäytössä, numeroitiin ja merkittiin uudelleen tehtaan merkinnöin, alkaen numerointi 1000 ylöspäin. Siitä johtunee, että alla oleva kuvaus 853- radiosta ei enää sovellu kuvan laitteeseen.

ASA-arkiston kuvaus alkuperäisestä ASA 853- vastaanottimesta: Tämä, vuoden 1942 vastaanotin on rakenteeltaan ja ulkoasultaan aivan mallin 852 kaltainen, mutta tässä käytetään selektiivisyyden säätöön välijaksokidettä. (Katso VRLK). Aaltoalueet ovat myös toiset, eivätkä näin ollen vastanneet rakennusohjeen vaatimuksia. Tämä vastaanotin oli valmistettu ainoastaan, jotta voitiin tutkia kiteen käyttömahdollisuutta selektiivisyyssäätöön. Käytettävissä oli vain 455 kj/s kide, joka pakotti muuttamaan alueen E toiseksi. Malli 853 on yksinomaan verkkokäyttöinen 9- putkinen superi, jonka välijaksoluku on 455 kj/s. Tasasuuntaaja on rakennettu vastaanottimen yhteyteen. Kovaääninen on erillinen. Putket: Kaikki muut putket ovat samat kuin mallissa 852, paitsi oskillaattoriputki, jona käytetään ”punaisen sarjan” putkea, EF 6. Oskillaattori toimii elektronikytkettynä ja teräsputkea EF 12 ei voitu käyttää, koska sen katodi on yhdistetty metallivaippaan. Aaltoalueet: Alue A: 20500 – 11700 kj/s, Alue B: 11800 – 5900 kj/s, Alue C: 5900 – 2950 kj/s, Alue D: 2950 – 1500 kj/s, Alue E: 380 – 158 kj/s. Selektiivisyyttä säädetään 5- asentoisella kidesuodattimella. Muut nupit ovat muuten samat kuin mallissa 852, paitsi että lisää on tullut ”Kiteen vaiheistus” ja ”Valaistus” tilalla on ”Verkkojännite”.  

TMM ASA-arkiston mukaan malli 853 olisi valmistunut 30.4.1942

Tekstin mukaisesta ASA 853 vastaanottimesta ei ole löytynyt yhtään kuvaa.

Lähteet: TMM: ASA-arkisto 

Kuvat: Turun museokeskuksen varastossa olevasta radiosta.  

 1940 luku     taulukkoon