ASAVISIO 2012/59 B

 

ASAVISIO 2012/59 B

 Valmistusvuosi 1961, s/n:

 Verkkojännite: 220 V, 50 Hz. Kulutus: n. 170 W. Sulakkeet: Verkkosulake: T 1,25 A, hidas, Anodisulake: T 0,3 A, hidas. Antenniliitäntä: 240 ohm, symmetrinen. Vastaanottoalueet: VHF asento 1: kanava 1, OIR, (Tallinna), asennot 2-11: kanavat 2-11 CCIR. UHF, (lisälaitteella): kanavat 21-60 CCIR. Juovantahdistus: Automaattinen, symmetrisellä vaiheilmaisimella ja aputahdistimella toimiva. Kuvantahdistus: Välitön, sulkuoskillaattorille. Tarkennus: (fokusointi): Sähköstaattinen, automaattinen AVS, (autom. vahv. säätö): Avainnettu ja viivästetty. Kontrastisäätö: Kirkkauskompensoitu, valovastus ORP 60 säätää automaattisesti minimikontrastin huoneen valoisuutta vastaavaksi. Videovahvistin: Tasolukittu, (tasavirtakytketty). Terävyyden korostus: PCL 84:n katodilla oleva kaksiasentoinen korjauspiiri, joka kytkeytyy pois asennossa KAUKO, pienentäen kohinaa. Hienosäätö: Automaattivirittimellä. Vaikeissa häiriöolosuhteissa voidaan käyttää käsiviritystä. Häiriönesto: Toimintapiste videoputkella PCL 84 on siten valittu, että sen ominaiskäyrä rajoittaa häiriöamplitudin pienelläkin kontrastilla. Häiriönkäännin, PCF 80, estää jäljelle jäävää osaa pääsemästä pulssieroittimeen. Alkuhurinan vaimennus: Estojännite, (-20 V), tukkii kuva- ja äänivälijaksovahvistimet, kunnes vaakapoikkeutus alkaa toimia. Vaakapoikkeutus, suurjännite ja sulkuoskillaattori: VDR-kytkennällä vakavoidut. Pystypoikkeutus: VDR- ja vastakytkennällä vakavoitu. Kuvavälijaksoluku: 38,9 MHz. Äänivälijaksoluku: 33,4 MHz, CCIR ja 32,4 MHz, OIR. Äänijärjestelmä: Yhteistie, (intercarrier).

PUTKET ja DIODIT:

Yhteensä 20 putkea, 9 germaniumdiodia, 1 valovastus, 1 piitasasuuntaaja, 1 piidiodi, (reaktanssidiodi), 42 putkitoimintoa.

PCC 88, suurjaksovahvistin, PCF 82/1, oskillaattori ja sekoitin, BA 102, hienosäätödiodi, EF 80/1, 1. kuva-vj-vahvistin, EF 80/2, 2. kuva-vj-vahvistin, EF 80/3, 3. kuva-vj-vahvistin, EF 80/4, 4. kuva-vj-vahvistin. OA 73/160, videoilmaisin, PCL 84, videovahvistin, PCL 84, aputahdistusilmaisin, PCF 80/3, autom. virittimen esivahv. ja rajoitin, PCF 80/3, autom. virittimen tasavirtavahv. ja rajoitin, 2 X OA 79/172, autom. virittimen viritysilmaisin. PCF 80/1, häiriökäännin, PCF 80/1, 1. pulssieroitin, PCF 82/2, 2. pulssieroitin, PCF 82/2, avainnettu AVS, 2 X OA 81/150, vaiheilmaisin, OA 81/161, aputahdistuskytkin, OA 81/161, AVS-diodi. PCF 80/2, reaktanssiputki ja juovaoskillaattori, PL 36, juovapääteaste, PY 88, boosterdiodi, DY 87, suurjännitetasasuuntaaja, ECC 82, vert. pulssin leikkaaja, ECC 82, sulkuoskillaattori, PCL 85, vastakytk. vert. vahvistin, PCL 85, vert. pääteaste, ECH 81, OIR-oskillaattori ja -sekoitin, EBF 89, ääni-vj-vahvistin ja -rajoitin, EBF 89, AVS-kynnysdiodi ja alkuhurinan vaimennusdiodi. 2 X OA 79/172, ääni-ilmaisin, PCL 86, pienjaksovahvistin ja äänipääteaste, OY 241, piitasasuuntaaja. Kaiuttimet: Yksi 6" ja yksi 3" x 7". AW 59-90, tai 23 SP4: Aluminisoitu 110-asteen suorakulma-kuvaputki sähköstaattisella fokusoinnilla. ORP 60, valovastus, autom. kontrasti- ja kirkkaussäädin.

Huolto-ohje  

ASA-mustavalkotelevisiot    MV televisiot kuvat